Disclaimer

Voor alle duidelijkheid wijst ikzoekwinkelverlichting.nl (Ikzoekwinkelverlichting) ten aanzien van de website www.ikzoekwinkelverlichting.nl je op het volgende:

Eigendom van ikzoekwinkelverlichting.nl

De website, ikzoekwinkelverlichting.nl nieuwsbrief en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van ikzoekwinkelverlichting.nl. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ikzoekwinkelverlichting.nl. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

Informatie en prijzen

De op deze website en in de nieuwsbrief getoonde informatie wordt door ikzoekwinkelverlichting.nl met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. ikzoekwinkelverlichting.nl behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

De aanbiedingen zijn geldig tijdens de vermelde looptijd. De vermelde prijzen zijn exclusief BTW.

kwetsbaarheid melden / Responsible disclosure

ikzoekwinkelverlichting.nl werkt er hard aan om haar systemen en websites zo veilig mogelijk te houden en zo goed mogelijk te laten presteren. De website van ikzoekwinkelverlichting.nl wordt met regelmaat gescand en onderworpen aan een scan. Deze controle beperkt zich tot een check op webapplicatieniveau. Desondanks kunnen er kwetsbaarheden voorkomen in informatiesystemen. Indien je een kwetsbaarheid bent tegengekomen verzoeken wij je zo spoedig mogelijk contact per e-mail met ons op te nemen. Nadat een melding is doorgezet naar de verantwoordelijke specialist, sturen we je een ontvangstbevestiging. Elke melding wordt zorgvuldig onderzocht. Wij verzoeken je daartoe om in de melding zoveel mogelijk details (locatie, werkwijze) omtrent de gevonden kwetsbaarheid te vermelden. Zodra onderzoek en een mogelijke fix hebben plaatsgevonden koppelen we dit aan je terug.

hyperlinks

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van Lumenlab.nl, welke geen eigendom zijn van ikzoekwinkelverlichting.nl, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van ikzoekwinkelverlichting.nl. Hoewel ikzoekwinkelverlichting.nl uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden.